Introduction to Achievements Awards of Nankai University in the Last Three Years
author:张玮光  Release time:2017-10-13   Browse times:43


 

Year

Project Name

Unit

Winner

Award Level

Project Description

2014

 Construction of Coordination Polymers and the Modulation of their Structures, Properties and Functions

Nankai University

Bu Xianhe,

Li Jianrong,

Du Miao,

Hu Tongliang,

Zeng Yongfei

Second Prize of National Natural Science Award

1

2013

Novel Separation and Analytical Methodologies Based on Several Advanced Functional Materials

Nankai University

Yan Xiuping, Wang Hefang, Gu Zhiyuan, Wu Peng, He Yu, Wu Boyue, Chang Na, Tan Jin, Yang Chengxiong

First Prize of Natural Science Award for outstanding achievements of Chinese Colleges and Universities

2

2012

Extension of Isometric and Lipshictz Mappings in Banach Spaces

Nankai University

Ding Guanggui

First Prize of Tianjin Natural Science  Award

3

2012

Development and application of series of practical Q-switched laser system with high temperature stability

Nankai University China Electronics Technology Group Corporation 27th Research Institute

Sun Jun,Wang Fuzhang, Xu Jingjun, Zhang Wenping, Kong Yongfa, Dou Feifei, Zhang Ling, Liu Xiaowei, Han Wenjie, Cui Menglin, Yan Jie, Cheng Huizhen

First Prize of Tianjin Science and Technology Progress Award

4

2013

Nankai University

Li Zhengming

Tianjin Major Achievement Award

5

2013

Study on Asymmetric Catalytic Hydrogenation Reactions

Nankai University

Zhou Qilin, Xie Jianhua, Zhu Shoufei, Wang Lixin

First Prize of Tianjin Natural Science  Award

6

2013

Research, Development and Application of Biomass Solid Waste Resources Utilization Technologies

Nankai University Tianjin Tanggu Xin Yu Environmental Protection Technology Co., Ltd.

Ju Meiting, Li Weizun, Qi Xinhua, Liu Jinpeng, Chen Xiaoying, Zhang Deqiang, Tang Jingchun, Li Tielong, Liu Yinghua, Wang Ping, Liu Le, Wu Wentao

First Prize of Tianjin Science and Technology Progress Award

7

2013

 Comprehensive Information Service Platform of Financial Network in Universities and Colleges

Nankai University

 Tianjin Shen Zhou Hao Tian Technology Co., Ltd.

Sun Guangping, Wang Liping, Duan Hongyong, Zhu Qi, Zhang Ruihua, Xu Wenyi, Zhang Hongxing, Deng Changli, Sun Yu, Zhang Wei, Chen Si, Wang Na

First Prize of Tianjin Science and Technology Progress Award

8

2014

Preparation and Biomedical Applications of Supramolecular Hydrogels

Nankai University

Hong Kong University of Science and Technology

Institute of Chemistry Chinese Academy of Sciences

Yang Zhimou, Xu Bing, Wang Ling, Kong Deling, Long Jiafu, Li Zhibo, Gao Jie, Wang Huaimin, Zhang Xiaoli, Zheng Wenting, Ren Chunhua

First Prize of Tianjin Natural Science  Award

9

2014

 The Design Theory and Its Application of Statistical Quality Control Charts for Complex Data


Nankai University

Wang Zhaojun, Zou Changliang, Li Zhonghua

First Prize of Tianjin Natural Science  Award

10

2015

Construction of Macrocyclic Supramolecular Systems and their Functions

Nankai University

Liu Yu, Guo Dongsheng, Zhang Yingming, Zhang Hengyi, Chen Yong

First Prize of Tianjin Natural Science  Award

11

2015

Innovation and development of combined techniques for water treatment and its ecological technology with high efficiency and low consumption

Nankai University

Shenyang Institute of Applied Ecology Chinese Academy of Science

Zhou Qixing, Wang Jianyou, Guo Xiaoyan, Li Fengxiang, Hua Tao, Liu Rui, Lu Huixia, An Jing

First Prize of Tianjin Technological Invention Award

12